Optimal spol. s r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Služby

ÚČETNICTVÍ
Vedení zákonem předepsaných účetních knih
Kompletní zpracování účetnictví včetně účetní závěrky a daňového přiznání
Evidence DPH, záznamní povinnost
Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně výpočtu odpisů
Skladová evidence zásob
Zpracování statistických výkazů
Dle požadavků klienta rozbory hospodaření, podklady pro banky, vnitřní firemní směrnice, výroční zpráva
Silniční daň, ostatní daně
Zastupování klienta u finančního úřadu
Rekonstrukce účetnictví předešlých období


PERSONALISTIKA A MZDY
Vyhotovení pracovních smluv
Vyhotovení DPČ a DPP (dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce)
Vyhotovení dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědí z pracovního poměru
Přihlášení a odhlášení pracovníka na ČSSZ a zdravotní pojišťovně
Výplatní pásky
Výplatní listina včetně výčetky
Vedení mzdových listů a ELDP (evidenčních listů důchodového pojištění)
Zpracování převodních příkazů v tištěné formě nebo v elektronické podobě
Zastupování při kontrole sociálního a zdravotního pojištění a při kontrole daně
Sledování termínů povinných školení

DAŇOVÁ EVIDENCE
Peněžní deník
Kniha závazků a pohledávek
Evidence hmotného a nehmotného majetku
Evidence DPH; záznamní povinnost
Daňové přiznání
Silniční daň; ostatní daně
Přehledy o příjmech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
Zastupování klienta u finančního úřadu

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu fyzických osob
DPH
Silniční daň
Daň z nemovitosti
Ostatní daně

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky